วิธีการสั่งซื้อ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการสั่งซื้อ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับดอกไม้ที่สวย และคุณภาพดี
เราแบ่งช่วงเวลาการสั่งซื้อ และการรับดอกไม้ออกเป็นช่วงๆ ดังนี้ค่ะ

1. กรณีลูกค้าต้องการให้จัดส่งภายในวัน

ช่วงเวลาในการส่งซื้อสินค้า :  9.0 น. – 17.0 น. ทุกวัน

หลังจากได้รับคำสั่งซื้อใช้เวลาในการจัดเตรียมดอกไม้ 1-2 ชั่วโมง, ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา


2. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเวลา 17.0 น. – 19.0 น.  ทางร้านสามารถจัดส่งให้ได้ในเวลาก่อนเที่ยง ของวันถัดไป

3. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากเวลา  19.0 น.  ทางร้านสามารถจัดส่งให้ได้ในเวลาหลังเที่ยง ของวันถัดไป


* ช่วงเวลาในการจัดส่ง สามารถจัดส่งได้ตั้งแต่เวลา 8.0 น. ไปจนถึงเวลา 20.0 น. ของทุกวัน *


สำหรับการจัดส่ง

1.       จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ของทางร้าน ร่วมกับ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เช่น Lalamove , Grab เป็นต้น

2.       เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และสภาพการจราจรในช่วงนั้นๆ

3.       จัดส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร